Tancaments d'alumini i PVC
Style 80RPT
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 2 0f 4 thumb
Plants: image 3 0f 4 thumb
Plants: image 3 0f 4 thumb
Plants: image 4 0f 4 thumb

La sèrie STYLE 80 RLT és un sistema de corredissa amb trencament de pont tèrmic amb fulles perimetrals o bé rectes, i marc perimetral. Aquesta corredissa ens permet gaudir de magnífiques prestacions aïllants, reduint àmpliament les pèrdues tèrmiques respecte a finestres sense trencament, el que comporta un estalvi en calefacció i aire condicionat.

seva doble vidre ens permet un òptim aïllament acústic.

La utilització de components de qualitat i el seu disseny ens permet bones prestacions quant a estanquitat, eliminant la possibilitat de filtracions d'aigua i vent.

En funció de l'espai i necessitat podem compondre àmplies solucions de dues, tres, quatre o més fulles, amb dos o tres carrils i la possibilitat de combinar-los amb la resta de productes STYLE.

FITERM , Calle de Ramón J Sender, 36 , 43204 REUS (Tarragona) . Telf : 977 751 427 Mail : fiterm@gmail.com