Tancaments d'alumini i PVC
Style 52RTP
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 2 0f 4 thumb
Plants: image 3 0f 4 thumb
Plants: image 3 0f 4 thumb
Plants: image 4 0f 4 thumb

Sèrie amb trencament de pont tèrmic en canal europeu i canal de 16.

Aquesta sèrie ens ofereix una àmplia gamma de solucions pel que fa a finestres, portes, fixos oscil · lobatents i abatibles.

Aquesta ruptura s'aconsegueix mitjançant varetes de poliamida intercalades entre els perfils d'alumini, aconseguint un gran aïllant tèrmic i ajudant a garantir l'eficiència energètica dels edificis.

Mitjançant la utilització de juntes de EPDM i de mecanismes de tancament de màxima qualitat, obtenim molt bones prestacions quant a estanquitat.

La gran capacitat de vidre ens permet òptims nivells d'aïllament acústic.

Aquesta sèrie s'adapta a tots els requisits del codi tècnic de l'edificació (CTE).

FITERM , Calle de Ramón J Sender, 36 , 43204 REUS (Tarragona) . Telf : 977 751 427 Mail : fiterm@gmail.com