Tancaments d'alumini i PVC
Style 65RTP
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 2 0f 4 thumb
Plants: image 3 0f 4 thumb
Plants: image 3 0f 4 thumb
Plants: image 4 0f 4 thumb

Sèrie practicable amb trencament de pont tèrmic en canal europeu i canal de 16.

Aquest sistema té una potent capacitat d'aïllament tèrmic que s'aconsegueix gràcies a la perfecta conjunció i disseny de perfileria d'alumini, varetes de poliamida de 25 mm, i juntes d'estanqueïtat tubulars d'EPDM Aquesta sèrie és molt indicada per a zones amb climes severs.

seva enorme capacitat de vidre, ens ofereix un excel · lent aïllament acústic.

Totes aquestes característiques ens permeten obtenir una elevada sensació de confort i seguretat.

Aquesta sèrie presenta múltiples opcions d'obertura, finestres, portes, fixos, oscil · lo-batents, abatibles.

La STYLE 65RPT s'adapta a tots els requisits del codi tècnic de l'edificació (CTE).

FITERM , Calle de Ramón J Sender, 36 , 43204 REUS (Tarragona) . Telf : 977 751 427 Mail : fiterm@gmail.com