Tancaments d'alumini i PVC
Style 60/70
Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 2 0f 4 thumb
Plants: image 3 0f 4 thumb
Plants: image 3 0f 4 thumb
Plants: image 4 0f 4 thumb

La sèrie STYLE 60/70 és una corredissa de grans prestacions que ens permeten una amplitud de possibilitats.

Dissenyada per gaudir de la lluminositat exterior i de la sensació d'espais, combinen la qualitat i la bellesa de les seves formes.

Corredissa de marcs i fulles perimetrals, que ens permet un envidrament màxim de 24 mm. I la possibilitat d'incorporar rails sobreposats incrementant l'eficiència i durabilitat.

pot combinar amb practicables STYLE permetent una versatilitat i ajudant a crear un ambient harmoniós.

Aquesta sèrie s'adapta a tots els requisits del codi tècnic de l'edificació (CTE).

FITERM , Calle de Ramón J Sender, 36 , 43204 REUS (Tarragona) . Telf : 977 751 427 Mail : fiterm@gmail.com